به محلول قیر در آب امولاسیون می گویند. همچنین این قیر به وسیله ی امولاسیون کردن در آب حل نخواهد شد. هیو الن مکی در سال 1992 مخترع امولاسیون بود و اولین کسی بود که این محلول را به ثبت رساند. این تکنولوژی در راه سازی بسیار کاربرد دارد و از امولاسیون قیر در راه سازی و جاده سازی بسیار استفاده می شود.

شرکت ایران قیر پاسارگاد بهترین مرکز فروش قیر در ایران ارائه دهنده بهترین امولاسیون است.