قیر امولاسیون تک کد را در دو نوع می توان تهیه کرد. قیر امولاسیون تک کد بشکه ایی و همچنین قیر امولاسیون تک کد مذاب. برخی از ویژگی های قیر امولاسیون عبارت اند از: به دلیل خاصیت ضد اشتعال می توان قیر امولاسیون را به مسافت های طولانی انتقال داد. با قیر امولاسیون می توان سرعت انجام کار ها را تسریع داد. قیر امولاسیون از قیر محلول ارزان قیمت تر است.

برای تهیه قیر امولاسیون تک کد بشکه می توان از محصولات بهترین مرکز فروش قیر استفاده کرد.

هیچ محصولی یافت نشد.