امولاسیون یعنی محلول قیر در آب که به آن قیرابه نیز می گویند. این قیرابه در پالایشگاه ها به دست می آید چرا که باید در آن از امولاسیون ساز نیز استفاده شود تا قیر در آب حل نشود. چگالی این دو ماده با هم متفاوت است به همین خاطر در هم حل نمی شوند. حدود 30 تا 50 درصد حجم این ماده را آب تشکیل می دهد.

شرکت ایران قیر پاسارگاد بهترین مرکز فروش قیر و امولاسیون است که می تواند بهترین امولاسیون پین کد را به مشتریان عزیز عرضه کند.