قیر امولاسیون از محلول آب و قیر ساخته شده است. در محیط های سرد و نم دار می توان از قیر امولاسیون استفاده کرد. قیر امولاسیون را نیز می توان برای ایزولاسیون به کار برد.

از قیر امولاسیون بیشتر در چه جاهایی استفاده می شود؟

لکه گیری، اندود کردن با ماسه، آب بندی بدون سنگدانه، اندود کردو و آب بندی کردن با سنگدانه، ایزوله کردن رطوبت، آسفالت بسیار ظریف برای حفاظت، درزگیری و همچنین استفاده از این نوع امولاسیون در آسفالت سطحی است.

برای تهیه قیر امولاسیون پین کد بشکه می توانید از مجهزترین و بهترین مرکز فروش قیر یعنی ایران قیر پاسارگاد کمک بگیرید.

هیچ محصولی یافت نشد.