آشنایی با قیر

قیر ماده ایی خمیری مانند و یا سفت است که در بسیاری صنایع کاربرد دارد. برخی از رایج ترین کاربرد های قیر شامل: استفاده از قیر به عنوان عایق کاری و ایزولاسیون همچنین در کارخانه ها از قیر به عنوان تهیه و تولید آسفالت استفاده می کنند. فرایند تولید قیر در پالایشگاه ها است.

برخی از کاربرد های قیر شامل چه مواردی است؟

از قیر در عمرانی و ساختمانی ( زمین های ورزش، راه ها و فرودگاه ها)

زمینه های هیدرولیکی( مخازن آب، سد، پل ها)

همچنین کاربرد و استفاده از قیر در کشاورزی( حفظ رطوبت، فرسایش خاک و زودرسی گیاهان)

کاربرد قیر در برق( استفاده از قیر به عنوان پوشش سیم، پر کردن اتصالات برقی، و همچنین نوار های آسفالتی)