همانطور که می دانید فروش قیر به سه نوع انجام می شود:

  • قیر شل
  • قیر مخلوط
  • قیر سفت

قیر ها کاربرد های بسیار متنوعی دارند. و با توجه به هر نیازی می توان از نوع خاصی قیر استفاده کرد.

در بیشتر موارد نمی توان قیر سفت را به تنهایی در صنعت و ساختمان سازی استفاده کرد و باید به مقادیری از قیر شل را با قیر سفت ترکیب کرد. چرا که قیر سفت مذاب اگر سرد شود به سرعت ترد و شکننده خواهد شد. به همین خاطر اگر از این نوع قیر به تنهایی در قیرگونی استفاده کنید خواهید دید که خیلی زود منافذ جهت جذب رطوبت و آب بر سطح آن پدیدار می شود.

هیچ محصولی یافت نشد.