قیر مخلوط را با حرارت کمی می توان به مایع تبدیل کرد. مقدار و درجه سفت شدگی قیر مخلوط به میزان و نوع محلولی که در آن به کار رفته است بستگی دارد. به قیر مخلوط قیر تندگیر( با بنزین مخلوط شده باشد) و یا کند گیر( با نفت مخلوط شده باشد) نیز می گویند.

شما می توانید قیر مخلوط مذاب را از بهترین مرکز فروش قیر تهیه کنید.

هیچ محصولی یافت نشد.